Herroepingsrecht


Gebruik maken van Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag, betreffende

  1. verkoopovereenkomsten waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
  2. verkoopovereenkomsten waarbij u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden waarop u of een door u aangewezen derde niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier (via link te downloaden in pdf). U kunt het herroepingsformulier printen, invullen, scannen en mailen naar service@woodify.net. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u meteen per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Of u kunt het formulier printen, ingevuld en voorzien van handtekening, per post toesturen naar Woodify BV, De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Nederland.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling via bovenstaand formulier, betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Uiteraard zal Woodify.nl de retourzending altijd accepteren.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De goederen dient u terug te sturen naar het volgende adres: MontaPacking / Woodify.nl BV, Polderweg Oost 19, 2973 AN Molenaarsgraaf, Nederland.

Hier kunt u het herroepinsformulier downloaden HERROEPINGSFORMULIER